Polityka prywatności

 1. Bezpieczeństwo i ochrona
  1. Dbamy aby dane były bezpieczne.
  2. Stosujemy i doskonalimy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony danych.
 2. Sposób pobierania danych
  1. Dane podajesz nam w trakcie rejestracji i korzystania z Serwisu.
  2. Niektóre dane natury technicznej (np. adres IP) mogą być pobierane automatycznie przez system komputerowy.
 3. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest firma UT.pl Marcin Szymonik z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ulicy Świętokrzyskiej 30 lok. 63, wpisana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 6380/2004 oraz posiadająca numer NIP 712-266-91-04 i numer REGON 356896897.
  2. Można skontaktować się z Administratorem korzystając z opcji "pomoc i kontakt".
 4. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
  1. Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia i rozwoju usług, przekazywania informacji o usługach, zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania usług oraz zapobiegania nadużyciom.
  2. Podstawą powyższego przetwarzania jest wykonanie umowy oraz Twoja zgoda.
  3. Możemy również przetwarzać dane w celach świadczenia i rozwoju usług, przekazywania informacji o usługach, zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania usług, zapobiegania nadużyciom, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, dochodzenia roszczeń, marketingowych oraz statystycznych.
  4. Podstawą powyższego przetwarzania są przepisy prawa oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora.
  5. Nie przetwarzamy danych w innych celach.
 5. Prawnie uzasadnione interesy Administratora
  1. Świadczenie i rozwój usług
  2. Przekazywanie informacji o usługach
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania usług
  4. Zapobieganie nadużyciom
  5. Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
  6. Dochodzenie roszczeń
  7. Marketing
 6. Odbiorcy danych osobowych
  1. Korzystając z Serwisu przekazujesz oraz publikujesz swoje dane, co oznacza, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu.
  2. Możemy udostępniać dane podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach świadczenia usług (np. zapewniającym usługi płatnicze).
  3. Nie udostępniamy danych innym firmom lub osobom np. dla ich celów marketingowych.
  4. Możemy udostępniać dane uprawnionym organom Państwowym.
 7. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Przechowujemy dane w okresie świadczenia usług.
  2. Możemy przechowywać dane po zakończeniu świadczenia usług przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania.
 8. Twoje prawa
  1. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Masz prawo sprostowania swoich danych osobowych.
  3. Masz prawo usunięcia swoich danych osobowych.
  4. Masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  5. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  6. Masz prawo przenoszenia swoich danych osobowych.
  7. Masz prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Wymóg podania danych osobowych
  1. Podanie danych jest warunkiem korzystania z Serwisu.
  2. Jeśli nie podasz danych nie będziesz mógł korzystać z Serwisu.
randki | regulaminy i dokumenty
Copyright 2003. Wszystkie prawa zastrzeżone.